gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Adriana, 26.6. 2022

Dějepis Dějepis

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25.04. 12

Doba římská a markomanské války

Ročníky: SŠ 1.,
Přelom letopočtu a vliv markomanských válek na závěrečnou fázi existence římského impéria.
(0 x)
06.02. 12

Doba římská I

Ročníky: SŠ 1.,
Éra řimského císařství, etnické pohyby Germánů, budování opevněné hranice, oslabování impéria
(0 x)
16.03. 12

Doba stěhování národů I

Ročníky: SŠ 1.,
Vliv pohybu germánských kmenů na stěhování národů.
(0 x)
12.09. 11

Doba železná - úvodní charakteristika

Ročníky: SŠ 1.,
Základní pojmy spjaté s nástupem doby železné.
(0 x)
23.02. 12

Druhá republika

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
10.03. 11

Druhá světová válka - test

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Jedná se o velký test, který vyžaduje připojení zařízení ActiveVote.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
28.07. 10

Druhá světová válka 1941 - 45 - opakování

Ročníky:
Jedná se o opakování tématického celku před písemným opakováním.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
18.10. 11

Ekonomika a ideologie doby halštatské

Ročníky: SŠ 1.,
Změny v řemeslech a obchodu v době halštatu
(0 x)
28.04. 14

Ekonomika českých zemí před I. světovou válkou

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výkladová prezentace k tématu o české ekonomice před rokem 1914.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
21.03. 11

Eneolit - hospodářství

Ročníky: SŠ 1.,
K výkladu o hospodářské základně eneolitu.
(1 x)
21.03. 11

Eneolit - společnost a ideologie

Ročníky: SŠ 1.,
Změny v eneolitické společnosti, etnika, kultura, změny výrobního způsobu, pohřební ritus.
(1 x)
23.04. 12

Evropa na přelomu 17. a 18. století

Ročníky: SŠ 3.,
prezentace slouží k opakování učiva
(1 x)
27.12. 10

Evropa po napoleonských válkách

Ročníky: SŠ 2.,
Evropa od Vídeňského kongresu do konce 30. let 19. století. Opakovací hodina.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
01.11. 11

Evropa v 17. a 18. století

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace zachycuje vývoj v Evropě na přelomu 17. a 18. století, prezentaci lze použít při výkladu, shrnutí učiva nebo opakování.
(0 x)
27.12. 10

Evropské revoluce ve 20. létech 19. století

Ročníky: SŠ 2.,
Příčiny a stručný průběh revolucí ve vybraných evropských zemích ve 20. létech 19. století.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
27.12. 10

Evropské revoluce ve 30. létech 19. století

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace popisuje průběh revolucí ve 30. létech 19. století ve vybraných evropských zemích - tzv. červencovou revoluci ve Francii, vznik nezávislé Belgie, revoluční hnutí na Apeninském poloostrově, povstání Poláků proti Rusku a volební reformy ve Velké Británii.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
15.11. 11

Expanze Keltů

Ročníky: SŠ 1.,
Pohyb Keltů našim kontinentem, důraz na jejich dějinnou roli.
(0 x)
01.11. 11

Francie jako evropská velmoc

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace k výkladu, shrnutí, opakování Francie v první polovině 18. století.
(0 x)
29.08. 11

Francie v éře tzv. druhého císařství

Ročníky: SŠ 2.,
Francie v éře tzv. druhého císařství
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
05.05. 10

Francie v letech 1791 - 1794

Ročníky:
Francie v letech 1791 - 1794
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9