gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Oleg, 20.9. 2021
01.04. 12

Angloamerická próza období realismu

Stručné shnutí základní faktografie a opakovací úkoly s interaktivními prvky.
Sešit je určený pro opakování části tematického celku PRÓZA V 19. STOLETÍ Může být využit i ve 4. ročníku v předmaturitním opakování, případně v literárním semináři Mezipředmětové vztahy: Sešit lze využít i v angličtině při probírání či opakování reálií
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora