gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Julie, 10.12. 2023
01.04. 12

A. P. Čechov

Výklad o životě a díle, úkoly k procvičení a upevnění faktografie s interaktivními prvky
Sešit pro shrnující výklad i procvičení tématu lze využít při prvním probírání daného autora i při předmaturitním opakování pro žáky, kteří si některé autorovo dílo zařadili do maturitní četby.
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora