gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2020
18.05. 10

Sport

Slovní zásoba k tématu Sport - názvy druhů sportů a sportovních pomůcek
Předváděcí sešit slouží k procvičení a rozšíření slovní zásoby k tématu Sport. Lze využít v 1. ročníku čtyřletého typu studia a v odpovídajícím ročníku víceletých gymnázií.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora