gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Julie, 10.12. 2023
03.11. 10

Částicová stavba látek

částicová stavba látek pevných, kapalných, plynných, z ní odvozené některé jejich vlastnosti
Téma: vlastnosti látek a těles – částicová stavba látek pevných, kapalných, plynných, z ní odvozené některé jejich vlastnosti
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora