gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024
21.01. 11

Six fois le tchèque "co"

Mluvnická cvičení zaměřená na používání ekvivalentů českého "co"
Materiál obsahuje různé aktivity na upevnění povědomí o různých ekvivalentech českého "co". Toto zájmeno, které má v češtině v různých pádech stejný tvar, právě z tohoto důvodu mnohdy činí žákům problémy.
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora