gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024
22.06. 10

Sports I

Práce se slovní zásobou týkající se sportu
Prezentace obsahuje jazykový i obrazový materiál vhodný k nácviku řečových dovedností. V první řadě se jedná o slovní zásobu z oblasti sportu, ale současně lze procvičovat i jazykové struktury jako např. ukazovací zájmena,výrazy pro určování místa a pod.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora