gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024
22.06. 10

Sports II

Prezentace nabízí obrazový i textový materiál k nácviku řečových dovedností
Prezentace se skládá z obrázků a úloh z oblasti slovní zásoby, dále z několika krátkých textů vzájemně promíchaných, které žáci vrátí do původní podoby a poté s nimi mohou dále pracovat.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora