gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
13.12. 11

Irregular Comparison

Nepravidelné stupňování přídavných jmen a příslovcí
Tvary 2. a 3. stupně jednotlivých přídavných jmen/příslovcí s nepravidelným stupňováním, ke každému příd. jménu nebo příslovci cvičení k upevnění učiva.
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora