gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Nikola, 20.11. 2018
01.03. 12

Mixed conditional

Kombinace různých typů podmínkových vět nereálných v rámci jednoho souvětí.
Zopakování podmínkových vět nereálných. Kombinace různých typů podmínkových vět nereálných v rámci jednoho souvětí. Výklad a cvičení pro lepší pochopení učiva.
Ročníky: SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora