gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Julie, 10.12. 2023

Mgr. Dana Mrtkova

Škola: Gymnázium Chotěboř

Materiály tohoto autora

01.03. 12 LATINSKÁ SLOVA A RČENÍ V ČEŠTINĚ
29.02. 12 Nepravidelnosti větné stavby, odchylky od větné stavby
01.12. 11 HISTORICKÉ FRAZEOLOGISMY - JAK VZNIKLY
30.11. 11 PŘEJATÁ SLOVA PODLE ROZŠÍŘENÍ V ČEŠTINĚ, přejímání slov během historického vývoje češtiny, 5. část
16.11. 11 FRAZEOLOGISMY Z ANTIKY
09.11. 11 Přejatá slova podle původu, přejímání slov během historického vývoje češtiny 4
09.11. 11 Změny přejatých slov, přejímání slov během historického vývoje češtiny 3
09.11. 11 Šíření cizích slov v češtině, přejímání cizích slov během historického vývoje češtiny 2
09.11. 11 Způsoby přejímání cizích slov, přejímání slov během historického vývoje češtiny 1
27.10. 11 Slovníky a práce s nimi
21.07. 11 SYNONYMA - procvičování
21.07. 11 Proměny současné české slovní zásoby 2. část
21.07. 11 Proměny slovní zásoby 1. část
21.07. 11 Vývojové tendence slovní zásoby
21.07. 11 Nevětné frazeologismy
14.01. 11 Lexikologie - slovní zásoba
01.12. 10 LEXIKOLOGIE - metafora, metonymie, synekdocha
01.12. 10 LEXIKOLOGIE - přenášení pojmenování, obraznost
12.11. 10 Lexikologie - druhy pojmenování podle významu
12.11. 10 LEXIKOLOGIE - druhy pojmenování podle stylistické platnosti
05.11. 10 LEXIKOLOIE - slovo a pojmenování
26.10. 10 Zvuková stránka jazyka 4 - spisovná výslovnost
26.10. 10 Zvuková stránka jazyka 3 - vyšší zvukové celky, zvuková stránka věty
26.10. 10 Zvuková stránka jazyka 2 - systém českých hlásek
25.10. 10 Zvuková stránka jazyka 1