gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Zdeněk, 23.1. 2019
09.04. 12

Nepravidelnosti větné stavby, odchylky od větné stavby

Oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen,vsuvka, anakolut, zeugma, kontaminace,atrakce, aposiopeze, elipsa
Oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen,vsuvka, anakolut, zeugma, kontaminace,atrakce, aposiopeze, elipsa. Vysvětlení pojmů, cvičení.
Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora

01.03. 12 LATINSKÁ SLOVA A RČENÍ V ČEŠTINĚ
01.12. 11 HISTORICKÉ FRAZEOLOGISMY - JAK VZNIKLY
30.11. 11 PŘEJATÁ SLOVA PODLE ROZŠÍŘENÍ V ČEŠTINĚ, přejímání slov během historického vývoje češtiny, 5. část
16.11. 11 FRAZEOLOGISMY Z ANTIKY
09.11. 11 Přejatá slova podle původu, přejímání slov během historického vývoje češtiny 4
09.11. 11 Změny přejatých slov, přejímání slov během historického vývoje češtiny 3
09.11. 11 Šíření cizích slov v češtině, přejímání cizích slov během historického vývoje češtiny 2
09.11. 11 Způsoby přejímání cizích slov, přejímání slov během historického vývoje češtiny 1
27.10. 11 Slovníky a práce s nimi
21.07. 11 SYNONYMA - procvičování
21.07. 11 Proměny současné české slovní zásoby 2. část
21.07. 11 Proměny slovní zásoby 1. část
21.07. 11 Vývojové tendence slovní zásoby
21.07. 11 Nevětné frazeologismy
14.01. 11 Lexikologie - slovní zásoba
01.12. 10 LEXIKOLOGIE - metafora, metonymie, synekdocha
01.12. 10 LEXIKOLOGIE - přenášení pojmenování, obraznost
12.11. 10 Lexikologie - druhy pojmenování podle významu
12.11. 10 LEXIKOLOGIE - druhy pojmenování podle stylistické platnosti
05.11. 10 LEXIKOLOIE - slovo a pojmenování
26.10. 10 Zvuková stránka jazyka 4 - spisovná výslovnost
26.10. 10 Zvuková stránka jazyka 3 - vyšší zvukové celky, zvuková stránka věty
26.10. 10 Zvuková stránka jazyka 2 - systém českých hlásek
25.10. 10 Zvuková stránka jazyka 1