gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Základy společenských věd Základy společenských věd

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5
05.12. 11

Středověká filozofie VI. Vrchol křesťanského myšlení ve 13. století - charakteristika, prameny

Ročníky: SŠ 4.,
vznik prvních univerzit, sumy, žebravé řády, prameny nové filozofie
(0 x)
05.12. 11

Středověká filozofie VII. Vrchol křesťanského myšlení ve 13. století - představitelé

Ročníky: SŠ 4.,
Albert Veliký,Tomáš Akvinský, tomismus, novotomismus
(0 x)
13.12. 11

Středověká filozofie VIII. Konec středověku

Ročníky: SŠ 4.,
aristotelská fyzika, matematizovaná fyzika, Villiam Ockham
(0 x)
31.05. 10

Ústava - základní vymezení

Ročníky:
Ústava psaná a nepsaná, flexibilní a rigidní, princip dělby moci, systém brzd a rovnováh
(0 x)
03.12. 10

Uvedení do filosofie skrze presokratiky

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit lze využít při prohlubování vědomostí a dovedností o presokratické filosofii. Hlavním cílem je uvedení do podstaty filosofie jako takové.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
31.05. 10

Velikonoce

Ročníky:
Zvyky a tradice Velikonoc
(0 x)
27.12. 10

Veřejné a soukromé právo I.

Ročníky: SŠ 3.,
Jedná se o výkladovou hodinu se čtyřmi interaktivními stránkami.Průřezové téma - Výchova demokratického občana.
(0 x)
27.12. 10

Veřejné právo - Trestní právo I.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina - Trestní právo se čtyřmi interaktivními stránkami.
(0 x)
21.01. 11

Veřejné právo - Trestní právo II.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina s interaktivními stránkami.
(0 x)
17.01. 12

Vývojová psychologie I. Obecná charakteristika, periodizace

Ročníky: SŠ 3.,
Podstata duševního vývoje člověka, příčiny a podmínky, zákonitosti, periodizace
(0 x)
26.01. 12

Vývojová psychologie II. Předškolní věk

Ročníky: SŠ 3.,
Vývoj poznávacích procesů, rozvoj dětské identity, socializace dítěte
(0 x)
17.01. 12

Vývojová psychologie III. Raný a střední školní věk

Ročníky: SŠ 3.,
Vývoj poznávacích procesů, socializace dítěte, role matky, role otce, kontakt s vrstevníky
(0 x)
26.01. 12

Vývojová psychologie IV. Období mladé dospělosti

Ročníky: SŠ 3.,
Profesní role, stabilní partnerství, rodičovství, rozvoj poznávacích procesů, socializace v období mladé dospělosti, institucionalizace párového vztahu
(0 x)
26.01. 12

Vývojová psychologie V. Období střední dospělosti

Ročníky: SŠ 3.,
Krize středního věku, tělesné změny, proměna profesní role, proměna vztahu dospělých k vlastním rodičům, proměna partnerského vztahu a rodičovské role
(0 x)
16.03. 12

Vývojová psychologie VI. Období starší dospělosti

Ročníky: SŠ 3.,
Stárnutí, klimakterium, postformální myšlení, změna generativity, fáze prázdného hnízda, sendvičová generace
(0 x)
16.03. 12

Vývojová psychologie VII. Rané stáří

Ročníky: SŠ 3.,
Negativní postoj společnosti, ageismus, obranné mechanismy, tělesné a psychické změny, nemoc, smrt, ovdovění
(0 x)
16.03. 12

Vývojová psychologie VIII. Pravé stáří

Ročníky: SŠ 3.,
Arteriosklerotické změny, demence, neurotizace, pečovatelská služba, umírání
(0 x)
27.12. 10

Základy práva I.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina s interaktivními stránkami, které jsou určeny k procvičování a upevňování probíraného učiva. Průřezové téma- Výchova demokratického občana.
(0 x)
27.12. 10

Základy práva II.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina se čtyřmi interaktivními stránkami. Úvod do problematiky práva. Rozlišení základních právních pojmů.
(0 x)
24.03. 12

Základy slušného chování (závěrečné opakování)

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je určen pro zopakování tematického celku ZÁKLADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ (test).
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5