gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7
03.12. 10

Sprichwörter und Redewendungen I.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Pracovní sešit slouží k seznámení žáků s některými známými pořekadly. Seznámí se s nimi pomocí jednoduchých interaktivních prvků.
(0 x)
03.12. 10

Sprichwörter und Redewendungen II.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Pracovní sešit zpracovává známá přísloví a slovní spojení hravou formou a pomocí interaktivních prvků.
(0 x)
23.06. 10

starke Verben, Presens

Ročníky:
Prezentace procvičuje časování silných sloves
(0 x)
26.04. 12

Temporale Nebensätze I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Teorie a několik příkladů na procvičení vedlejších vět se spojkou wenn a als.
(0 x)
18.10. 11

Temporale Nebensätze II

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Teorie a několik příkladů na procvičení vedlejší vět se spojkami während, solange, bevor a als.
(0 x)
18.10. 11

Temporale Nebensätze III

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Teorie a několik příkladů na procvičení vedlejších vět se spojkami bis, seitdem, nachdem, sobald, sooft a bevor.
(0 x)
18.10. 11

Temporale Nebensätze IV

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Několik příkladů na procvičení vedlejších vět se spojkami bis, seitdem, nachdem, sobald, bevor, sooft, als, wenn a solange.
(0 x)
13.12. 11

Test - přídavná jména v přívlastku

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
25 testových otázek, doplnění správné varianty
Autor: Michal Jakeš
(0 x)
24.03. 12

Test - přivlastňovací zájmena + rodina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Test na přivlastňovací zájmena a slovní zásobu s tématem "rodina".
Autor: Michal Jakeš
(0 x)
02.02. 12

Test - slovesné vazby

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
25 testových otázek, doplnění správné varianty.
Autor: Michal Jakeš
(0 x)
16.08. 11

Textverständnis 1

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen středně pokročilým studentům, slouží k procvičení slovní zásoby a porozumění textu. Obsahuje autentické texty (téma: nadváha, sport).
(0 x)
10.01. 12

Textverständnis 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen k procvičování porozumění textu - pohádka bratří Grimmů.
(0 x)
10.01. 12

Textverständnis 3

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen 1. - 3. ročníku gymnázií, procvičení porozumění textu (Ezopova bajka) a rozšíření slovní zásoby.
(0 x)
24.06. 10

Uhrzeit

Ročníky:
Materiál je určen pro začátečníky a nižší ročníky víceletého gymnázia. Slouží k výkladu a procvičování označování časových údajů, doplňuje slovní zásobu týkající se částí dne.
(0 x)
15.11. 11

Umwelt 2

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Životní prostředí, skleníkový efekt, jaderné elektrárny.
(0 x)
21.03. 11

Verben mit dass-Sätzen I

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2.,
Teorie a několik příkladů na procvičení vedlejších vět se spojkou dass a infinitivní konstrukce.
(0 x)
06.05. 11

Verben mit dass-Sätzen II

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2.,
Příklady na procvičení vedlejších vět se spojkou dass a infinitivní konstrukce.
(0 x)
16.08. 11

Verneinung

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Materiál slouží k výkladu a procvičení vyjádření záporu v německém jazyce.
(0 x)
05.12. 11

Wetter, Jahreszeiten I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Základní slovní zásoba k tematu počasí, roční obdoí a její procvičení. A2
(0 x)
30.03. 12

Wetter, Jahreszeiten II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Rozšíření slovní zásoby, práce s webovými stránkymi. B1
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7