gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2020
23.09. 10

Haustiere

Názvy zvířat na venkově, doma,zvuky, tvoření plurálu.
Základní slovní zásoba
Ročníky:

Další materiály tohoto autora