gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Sáva, 14.11. 2019
13.03. 12

Tělesa - úvod

Klasifikace těles, obecné principy
Typy těles, sítě těles, Eulerova věta, Cavalieriho princip, Guldinovy věty
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora