gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
30.05. 10

Kombinatorická pravidla

Kombinatorické pravidlo součinu a součtu
Úvod do studia kombinatoriky, zavedení a procvičení kombinatorických pravidel - součinu a součtu.
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora