gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Tibor, 13.11. 2018
10.01. 12

Algoritmizace - prostá iterace

Algoritmus řešení kvadratické rovnice numerickou metodou prostou iterací
Algoritmizace řešení konkrétní kvadratické rovnice prostou iterací. Použití cyklu a podmíněného příkazu.
Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora