gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2020
17.01. 12

TEST - kinematika HB 2

Opakovací test k tematickému celku "Kinematika hmotného bodu" pro hlasovací zařízení ActiVote. Celý test obsahuje 25 otázek.
Opakovací test k tematickému celku "Kinematika hmotného bodu" pro hlasovací zařízení ActiVote. Celý test obsahuje 25 otázek. Zaměřeno na volný pád a pohyb po kružnici.
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora