gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kristýna, 24.7. 2024
10.01. 12

Plus-que-parfait

výklad tvorby forem plus-que-parfait, jeho použití z různých úhlů pohledu: v souslednosti časové, v podmínkových větách.
Cílová skupina: 3. ročník čtyřletého typu studia na gymnáziu a odpovídající ročníky víceletých typů studia Časový rozsah: cca 20 min Typ hodiny: výklad / opakování gramatických jevů Popis: výklad tvorby forem plus-que-parfait, jeho použití z různých úhlů pohledu: v souslednosti časové, v podmínkových větách.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora