gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Vendula, 6.4. 2020
21.05. 10

Francie v období direktoria a konzulátu (1794-1804)

Prezentace popisuje francouzské dějiny v letech 1794-1804 s důrazem na nástup Napoleona Bonaparta k moci.
Prezentace popisuje situaci ve Francii po pádu jakobínů, novou ústavu z roku 1795 a z ní vyplývající rozdělení politické moci, vzrůstající roli armády, cestu Napoleona Bonaparta k moci v letech 1795-1799, vnitropolitické, ekonomické a sociální změny ve Francii v letech 1799-1804 a Napoleonovu korunovaci na francouzského císaře. Základním nástrojem Activ studia je pero, externí odkazy a jiné doplňující prvky nejsou v prezentaci použity.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora

18.04. 17 I. světová válka-A-Z kvíz
08.04. 17 Rakousko a české země před I. světovou válkou-opakování
24.03. 16 Ruské revoluce v roce 1917
02.04. 15 František Josef I. a jeho rodina
28.04. 14 Ekonomika českých zemí před I. světovou válkou
25.06. 13 Svět v letech 1848-1914
17.02. 12 Česká politika ve 2. polovině 19. století
23.01. 12 Rusko posledních Romanovců
23.01. 12 Obnova ústavnosti v Rakousku
27.10. 11 USA v 19. století
27.10. 11 Viktoriánská Anglie
26.09. 11 Sjednocení Německa
26.09. 11 Sjednocení Itálie
26.08. 11 Francie v éře tzv. druhého císařství
26.08. 11 Rakousko a naše země v éře Bachova absolutismu
04.05. 11 Porážka revoluce 1848 v Rakousku
28.04. 11 Revoluce 1848 v Rakousku
22.03. 11 Pokus o sjednocení Itálie a Německa v letech 1848-1849
22.03. 11 Revoluční rok 1848 ve Francii
27.02. 11 Počátky průmyslové revoluce v českých zemích
01.02. 11 Metternichův absolutismus
28.11. 10 Evropa po napoleonských válkách
08.11. 10 Evropské revoluce ve 30. létech 19. století
04.11. 10 Evropské revoluce ve 20. létech 19. století
27.09. 10 Průmyslová revoluce
27.08. 10 Vídeňský kongres
21.05. 10 Co víte o napoleonských válkách?
05.05. 10 Francie v letech 1791 - 1794
05.05. 10 Pád absolutismu ve Francii
04.05. 10 Příčiny francouzské revoluce