gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Vendula, 6.4. 2020
01.04. 16

Ruské revoluce v roce 1917

Výkladová prezentace o ruských událostech v roce 1917.
Prezentace slouží k výkladu o ruských revolucích v roce 1917. Začíná hlubokou válečnou krizí ruského impéria na počátku r. 1917, pokračuje pádem carské vlády, aktivitami V.I.Lenina v zahraničním exilu, programem tzv. Dubnových tezí, neúspěšným pokusem o bolševický převrat v létě r. 1917 a směřuje k událostem označovaným jako VŘSR. Součástí prezentace je úvodní opakování a několik úkolů pro práci žáků v hodině. Na konci je odkaz na krátké video shrnující průběh probíraných událostí.
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora

18.04. 17 I. světová válka-A-Z kvíz
08.04. 17 Rakousko a české země před I. světovou válkou-opakování
02.04. 15 František Josef I. a jeho rodina
28.04. 14 Ekonomika českých zemí před I. světovou válkou
25.06. 13 Svět v letech 1848-1914
17.02. 12 Česká politika ve 2. polovině 19. století
23.01. 12 Rusko posledních Romanovců
23.01. 12 Obnova ústavnosti v Rakousku
27.10. 11 USA v 19. století
27.10. 11 Viktoriánská Anglie
26.09. 11 Sjednocení Německa
26.09. 11 Sjednocení Itálie
26.08. 11 Francie v éře tzv. druhého císařství
26.08. 11 Rakousko a naše země v éře Bachova absolutismu
04.05. 11 Porážka revoluce 1848 v Rakousku
28.04. 11 Revoluce 1848 v Rakousku
22.03. 11 Pokus o sjednocení Itálie a Německa v letech 1848-1849
22.03. 11 Revoluční rok 1848 ve Francii
27.02. 11 Počátky průmyslové revoluce v českých zemích
01.02. 11 Metternichův absolutismus
28.11. 10 Evropa po napoleonských válkách
08.11. 10 Evropské revoluce ve 30. létech 19. století
04.11. 10 Evropské revoluce ve 20. létech 19. století
27.09. 10 Průmyslová revoluce
27.08. 10 Vídeňský kongres
21.05. 10 Co víte o napoleonských válkách?
21.05. 10 Francie v období direktoria a konzulátu (1794-1804)
05.05. 10 Francie v letech 1791 - 1794
05.05. 10 Pád absolutismu ve Francii
04.05. 10 Příčiny francouzské revoluce