gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
21.01. 11

Franská říše do roku 768

Frankové a Chlodvík, Chlodvíkův křest, Franská říše za vlády Merovejců, posilování Majordomů, Pipin II. Prostřední, Karel Martel - zhouba Arabů, Pipin III. - majordomus králem.
Předváděcí sešit osvětluje vznik franské říše a počáteční období do nástupu Karla Velikého - je spíše výkladová, obsahuje i některé zajímavosti (středověká symbolika barev, bitva u Poitiers...) OBSAH. 1. Frankové a Chlodvík 2. Chlodvíkův křest 3. Franská říše za vlády Merovejců 4. Posilování Majordomů - Pipin II. Prostřední 5., 6. Karel Martel - zhouba Arabů 7. Pipin III. - majordomus králem
Ročníky: SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora