gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Ladislav, 27.6. 2019
05.12. 11

Analytická chemie - AZ kvíz

Opakování učiva analytické chemie zábavnou formou.
Název: Analytická chemie - AZ kvíz Anotace: opakování učiva analytické chemie zábavnou formou. ActivInspire, Použité speciální nástroje: přechod na stránku, přechod mezi vrstvami Mezipředmětové vztahy: chemie, matematika Průřezová témata: 1.2. Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 1.5. Spolupráce a soutěž
Ročníky: SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora