gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Dobroslav, 5.6. 2020
26.01. 12

Skladba - zásobník vět pro rozbory VJ

Zásobník jednoduchých vět pro rozbory. Určování větných členů, případně větných vztahů.
Zásobník obsahuje snadné věty. Procvičování má vést k upevnění základních dovedností při rozboru věty jednoduché. Větné členy se zakreslují perem, zkratky větných členů a větných vztahů se dají přetahovat z připravené šablony. Pomocí jednoduchého bodování lze evaluovat pokrok v osvojení látky.
Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora