gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Anglický jazyk Anglický jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
09.03. 11

Description of people - special features

Ročníky: SŠ 1.,
výklad a krátké procvičení nových výrazů pro popis osob
(0 x)
13.12. 11

DIDN´T NEED and NEEDN´T HAVE

Ročníky: SŠ 4.,
Rozdíl mezi slovesem need s infinitem v minulém čase a vazbou slovesa need s minulým infinitivem.
(0 x)
27.12. 10

Disasters, accidents

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
konverzační hodina s výkladem a novou slovní zásobou
(0 x)
20.03. 12

Diseases, injuries

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení a upevnění slovní zásoby
(0 x)
05.12. 11

Drills 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Soutěž procvičující Present Simple a Past Simple
(0 x)
05.12. 11

Drills 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Soutěž procvičující Present Continuous a Past Continuous.
(0 x)
23.02. 12

Education

Ročníky: SŠ 2.,
Slouží k procvičení slovní zásoby škola, vzdělávání.
(0 x)
20.03. 12

Elementary Prepositions

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Procvičování a opakování předložek místa a času at, in a on
(0 x)
10.01. 12

Empiristická etika - anglicky

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina, úvod do problematiky empiristické etiky - anglická verze
Autor: Pavla Veselá
(0 x)
01.03. 12

End prepositions

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Postavení předložky u sloves a přídavných jmen v otázkách, nepřímých otázkách a větách přívlastkových.
Autor: Radek Daňhel
(0 x)
07.10. 11

English Abbreviations

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Výklad, procvičení. Sešit obsahuje 22 angl. zkratek /např. BBC, PM, DIY..../. Po jejich vysvětlení následuje procvičení - možno formou hry. Odkaz na webové stránky - str. 15.
(0 x)
23.02. 12

English in Education

Ročníky: SŠ 2.,
Slouží k zopakování slovní zásoby výrazů a symbolů používaných ve školních předmětech.
(0 x)
06.09. 11

English Literature (maturita - test)

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit testuje znalost anglické literatury na 30 otázkách, určen pro použití hlasovacího zařízení ActiVote.
(0 x)
14.07. 11

English proverbs

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Rozšiřování slovní zásoby na téma přísloví
(0 x)
09.09. 11

English speaking countries flags

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Výkladová hodina. Téma: státní vlajky anglicky mluvících zemí.
Autor: Pavla Veselá
(0 x)
17.06. 10

Environment and natural disasters

Ročníky:
Výklad a procvičení základních pojmů tématu
(0 x)
29.08. 11

Environmental Problems

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladová hodina s procvičovacími stránkami na slovní zásobu k tématu ekologie.
Autor: Pavla Veselá
(0 x)
09.03. 11

EU - Brussels

Ročníky: SŠ 4.,
Základní informace o Bruselu a jeho nejznámějších místech. Instituce EU v Bruselu.
Autor: Radek Daňhel
(0 x)
07.10. 11

European Union

Ročníky:
Výuka a procvičování názvů států EU a jejich hlavních měst.
(0 x)
03.12. 10

Expressing future

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Vyjádření budoucnosti - will, going to, present simple a present continuous.
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17