gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Ilona, 20.1. 2019
26.03. 12

Relative clauses (intermediate)

Sešit obsahuje výklad a následné procvičení k relative clauses se zaměřením na vztažná zájmena who, whom a whose, ale i na ostatní vztažná zájmena a příslovce a jejich správné použití. Výklad je věnován i používání vztažných zájmen a příslovcí s předložkami.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora