gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Julie, 10.12. 2023

Mgr. Karel Kratochvíl

Škola: Gymnázium Pelhřimov
Aprobace: ČJ - D

Materiály tohoto autora

29.02. 12 Motiv větru u Donovana a Merty
26.02. 12 Pocity člověka v totalitě - Mertova a Nohavicova postava
13.02. 12 Adam a Eva (Šiktanc)
28.12. 11 Historická mluvnice III.
04.12. 11 Historická mluvnice II.
08.11. 11 Zajímavosti z české etymologie
08.11. 11 Historická mluvnice I.
01.11. 11 Vývoj písma v českých zemích
26.10. 11 Staroslověnština
30.07. 11 Jaroslav Seifert I.
30.07. 11 Jaroslav Seifert II. - Období volného verše (1965-1983)
30.07. 11 Česká poezie 1945-1948 - Ohlasy na 2. světovou válku v české poezii u meziválečné generace
30.07. 11 Česká poezie 1948-1956 - Budovatelská poezie
19.02. 11 Tvarosloví sloves X. - opakování a procvičování
23.01. 11 Tvarosloví sloves IX. - přechodníky
25.10. 10 Tvarosloví sloves VIII. - třídění slovesných tvarů, třídy a vzory
15.10. 10 Tvarosloví sloves VII. - Slovesný rod
15.10. 10 Tvarosloví sloves VI. - Slovesný vid
30.09. 10 Tvarosloví sloves V. - Slovesný čas
25.09. 10 Tvarosloví sloves IV. - slovesný způsob
05.09. 10 Tvarosloví sloves III. - shoda přísudku s podmětem
27.06. 10 Jiří Kolář - básník a výtvarník 1. díl
30.05. 10 Tvarosloví sloves II. - osoba a číslo
30.05. 10 Tvarosloví sloves I. - charakteristika sloves
30.05. 10 Josef Kainar