gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2018
30.05. 10

Přímka a její části

Body, přímky, polopřímky, úsečky, shodnost
Znázornění a symbolický zápis bodů, přímek, polopřímek, úseček a vztahů mezi nimi, shodnost geometrických útvarů
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora