gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Ladislav, 27.6. 2019
15.04. 11

Elektrické vlastnosti látek.

Fyzikální veličina elektrický náboj. Dva druhy elektrického náboje. El. náboj bez tělesa není. Působení el. sil na el. náboje - analogie s gravitačním polem. Shrnutí - zopakování důležitých věcí. Otázky a úkoly - řeší žáci, učitel vede.
Na začátku provést úvodní pokus - zelektrování polyethylenového pásku. Vysvětlit fyzikální veličinu elektrický náboj. Dva druhy elektrického náboje. Zdůraznit - el. náboj bez tělesa není. Působení el. sil na el. náboje - analogie s gravitačním polem. Shrnutí - zopakování důležitých věcí. Otázky a úkoly - řeší žáci, učitel vede.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora