gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2024
31.05. 10

Obvod RL a RC

Řešení složených obvodů střídavého proudu z rezistoru a cívky a z rezistoru a kondenzátoru
Materiál slouží k vysvětlení jevu probíhajícího v obvodu střídavého proudu složeného z rezistoru a cívky a v obvodu z rezistoru a kondenzátoru, tj. vzniku fázového posunu mezi napětím a proudem, jeho znázornění fázorovým diagramem. Zavádí (definuje) impedanci jako odpor, který klade obvod střídavému proudu a ukazuje její výpočet na základě indukčnosti a odporu, resp. kapacity a odporu a kmitočtu el. proudu. Ilustrován praktický výpocet inpedance a fázového posunu na obvodu RL.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora

27.04. 17 Rozklad síly na dvě rovnoběžné složky
24.04. 17 Skládání rovnoběžných sil
29.04. 16 Rovnovážná poloha tuhého tělesa
24.04. 16 Spektra látek
18.04. 16 Přijímač
08.04. 15 Radiokomunikační sdělovací soustava
30.04. 14 Vlastnosti elektromagnetického vlnění
24.06. 13 Elektromagnetický dipól
28.02. 12 Elektromagnetická vlna
18.02. 12 Transformátor
15.02. 12 Magnetické materiály v technické praxi
30.12. 11 Magnetické vlastnosti látek
30.12. 11 Částice s nábojem v magnetickém poli
29.12. 11 Magnetické pole cívky
04.12. 11 Vzájemné silové působení vodičů s proudem
30.11. 11 Magnetická sila a magnetická indukce
28.11. 11 Magnetické pole vodiče s proudem
07.09. 11 Integrovaný obvod
04.09. 11 Magnetický indukční tok
04.09. 11 Elektromagnetická indukce
30.08. 11 Tranzistorovy zesilovac
24.08. 11 Tranzistor
29.07. 11 Usměrňovač
31.12. 10 Elektromotor na trojfázový proud
27.12. 10 Trojfázová soustava střídavého napětí
27.12. 10 Generátor střídavého proudu
28.11. 10 Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí
24.11. 10 Výkon střídavého proudu v obvodu s rezistorem
27.06. 10 Obvod střídavého proudu s cívkou
31.05. 10 Obvod střídavého proudu s rezistorem
31.05. 10 Obvod střídavého proudu s kondenzátorem
31.05. 10 Obvod RLC