gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Ladislav, 27.6. 2019
01.03. 12

COD,COI

Předmět přímý, předmět nepřímý
Opakování a procvičování větného členu zvaného předmět
Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora