gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Jan, 24.6. 2021
09.03. 11

Úvod do biologie

Výklad - 30 minut,
Seznámení s biologií, základní vlastnosti živých soustav, hierarchické uspořádání, taxonomie.
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora