gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kamila, 31.5. 2020
03.10. 11

Hmyz - obrázkový kvíz 1

Název: Hmyz - obrázkový kvíz 1 Anotace: opakování členovců zábavnou formou.
Název: Hmyz - obrázkový kvíz 1 Anotace: opakování členovců zábavnou formou. ActivInspire, Použité speciální nástroje: akce zviditelnit, přechod stránek, Mezipředmětové vztahy: biologie, Tématické okruhy průřezových témat: OSV (1): 1.2. Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 1.5. Spolupráce a soutěž ENV (4): 4.1. Problematika vztahů organismů a prostředí
Ročníky: SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora