gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
24.05. 10

present simple vs present continuous (see, have, always)

Rozdíl mezi užitím sloves see a have v čase přítomném prostém a užití "always" ve spojení s těmito dvěma časy
Studenti rozliší na dvojicích vět rozdíl v užití času přítomného prostého a průběhového. V závěrečném cvičení určí, v jakém tvaru bude sloveso v závorkách a vepíší správné tvary.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora