gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2020
04.05. 17

Mispronounced Words - AZ Quiz

Sešit zábavnou formou testuje znalost správné výslovnosti vybraných slov.
Sešit zábavnou formou testuje znalost správné výslovnosti vybraných slov.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora