gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024
04.06. 10

Phrasal verbs Part 1

Výuka frázových sloves pomocí krátkých rozhovorů.
1.Studenti si v úvodu zopakují základní rozdělení frázových sloves a pravidla slovosledu , zopakují si některá slovesa a pomocí tří krátkých rozhovorů naučí několik dalších. 2. Ve skupinách si sami připraví a předvedou rozhovory , ve kterých použijí vybraná frázová slovesa. 3.Na tuto hodinu může navazovat hodina s pomocí prezentace nazvaná Phrasal verbs , Part 2, Board game
Ročníky:

Další materiály tohoto autora