gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Ladislav, 27.6. 2022

Zeměpis Zeměpis

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15.11. 11

ČR - podnebí, půdy

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika podnebí a půd ČR s procvičovacími úkoly
(0 x)
27.05. 10

ČR - povrch (pro vyšší gymnázium)

Ročníky:
procvičování horopisu ČR
(0 x)
27.05. 10

ČR - povrch pro nižší gymnázium

Ročníky:
procvičování horopisu ČR
(0 x)
08.03. 12

ČR - přírodní podmínky (opakování)

Ročníky: SŠ 3.,
Opakovací předváděcí sešit k tématu přírodní podmínky ČR.
(0 x)
27.05. 10

ČR - vodstvo 1

Ročníky:
procvičování vodstva ČR
(0 x)
27.05. 10

ČR - vodstvo 2

Ročníky:
procvičování vodstva ČR
(0 x)
28.03. 11

ČR chráněná území

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová prezentace tématu Chráněná území ČR s procvičovacími úkoly.
(0 x)
02.02. 12

Ekonomika Austrálie

Ročníky:
Ekonomika Austrálie
(0 x)
06.02. 12

Ekonomika Střední Evropy

Ročníky:
Ekonomika Střední Evropy
(0 x)
01.08. 11

Endogenní a exogenní pochody

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování kapitoly z obecné fyzické geografie. Zopakování pojmů a ukázky tvarů reliéfu.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
29.06. 10

energetika

Ročníky: SŠ 1.,
Geografie průmyslu - energetika
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
02.04. 12

European cities

Ročníky: SŠ 2.,
Poznávání evropských metropolí podle obrázků. Anglická verze.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
02.04. 12

Evropa - vlajky a organizace

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování vlajek evropských států a členství v států v mezinárodních organizacích.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
02.04. 12

Evropská města

Ročníky: SŠ 2.,
Poznávání evropských metropolí podle obrázků.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
30.03. 12

Evropská unie - historie

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Sešit na procvičení základních znalostí o historii EU v období 1992 - 2007.
Autor: Michal Šimek
(0 x)
16.09. 11

Exogenní procesy 1

Ročníky: SŠ 1.,
Zvětrávání, svahové procesy a tvary jimi vytvořené.
(0 x)
16.09. 11

Exogenní procesy 2

Ročníky: SŠ 1.,
Fluviální procesy a tvary
(0 x)
16.09. 11

Exogenní procesy 3

Ročníky: SŠ 1.,
Krasové jevy
(0 x)
16.09. 11

Exogenní procesy 4

Ročníky: SŠ 1.,
Eolické a marinní procesy
(0 x)
10.01. 12

Exogenní procesy 5 - glaciální reliéf

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování základních tvarů glaciálního reliéfu
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13