gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2024

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
31.05. 10

2.NPZ v příkladech

Ročníky: SŠ 1.,
Výslednice sil, pohybová rovnice
Autor: Petr Musil
(0 x)
15.04. 11

Adiabatický děj

Ročníky: SŠ 2.,
Adiabatický děj.
(1 x)
05.04. 12

Analýza zvuku

Ročníky: SŠ 2.,
analýza zvuku
Autor: Aleš Petrák
(1 x)
06.02. 12

Archimédův zákon 1

Ročníky: SŠ 1.,
Odvození Archimédova zákona, příklady.
Autor: Karel Koten
(0 x)
06.02. 12

Archimédův zákon 2

Ročníky: SŠ 1.,
Shrnutí a rozšíření učiva, příklady.
Autor: Karel Koten
(0 x)
20.03. 12

Archimédův zákon 3

Ročníky: SŠ 4.,
Příklad na Archimédův zákon a výpočet práce.
Autor: Karel Koten
(0 x)
06.02. 12

Částice s nábojem v magnetickém poli

Ročníky: SŠ 3.,
Působení mag. síly na pohybující se částici s nábojem. Lorentzova síla.
(0 x)
03.11. 10

Částicová stavba látek

Ročníky: ZŠ 6,
částicová stavba látek pevných, kapalných, plynných, z ní odvozené některé jejich vlastnosti
(0 x)
16.03. 12

Cívka s proudem v magnetickém poli.

Ročníky: ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení chování cívky s proudem v magnetickém poli.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
31.05. 10

Čočky

Ročníky:
Opakování a doplnění vědomostí z oblasti optického zobrazení se zaměřením na čočky.
(0 x)
21.09. 11

Deformace pevného tělesa

Ročníky: SŠ 2.,
Deformace pevného tělesa
(1 x)
22.08. 10

Délka

Ročníky:
Délka- jednotky, opakování
(0 x)
01.06. 10

Délková teplotní roztažnost

Ročníky:
Délková teplotní roztažnost
(1 x)
13.03. 12

Délková teplotní roztažnost - příklady

Ročníky: SŠ 2.,
Délková teplotní roztažnost - příklady
(0 x)
16.03. 12

Difrakce světla

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad problematiky difrakce (ohybu) světla.
(1 x)
17.01. 12

Disperze světla

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování a doplnění vědomostí o lomu světla a disperzi světla.
(0 x)
05.04. 12

Dopplerův jev

Ročníky: SŠ 2.,
Dopplerův jev
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
14.07. 11

Druhy a použití magnetů.

Ročníky: ZŠ 6,
Práce obsahuje stručný přehled magnetů a jejich využití v praxi.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
14.07. 11

Dynamika - Newtonovy pohybové zákony

Ročníky: SŠ 1.,
Newtonovy pohybové zákony - zákonitosti a užití
Autor: Petr Musil
(0 x)
28.03. 11

Dynamika - síla

Ročníky: SŠ 1.,
Síla jako fyzikální veličina, druhy sil působících na tělesa, znázornění sil.
Autor: Petr Musil
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15