gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Chemie Chemie

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03.12. 10

Názvosloví oxidů - procvičení

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace slouží k procvičení názvosloví oxidů. Navazuje na prezentace - Oxidy - názvosloví 1 a 2, které obsahují výklad látky.
(0 x)
24.03. 12

Názvosloví solí - procvičení

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace je určena k procvičení názvosloví solí. Procvičení je formou hry Riskuj.
(0 x)
28.05. 10

Nebezpečné látky

Ročníky:
Charakteristika a značení nebezpečných látek, R a S - věty. Výklad a procvičení.
(0 x)
01.03. 12

NK a syntéza bílkovin, proteosyntéza

Ročníky: SŠ 4.,
Vysvětlení procesu tvorby bílkovin.
Autor: Věra Radová
(0 x)
27.12. 10

Nukleové kyseliny - nukleotidy

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad struktury nukleotidu
Autor: Marie Vlková
(0 x)
26.01. 12

Nukleové kyseliny - procvičení

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení učiva Nuklevé kyseliny
Autor: Marie Vlková
(0 x)
23.02. 12

Objemový zlomek

Ročníky: SŠ 1.,
Anotace: Prezentace je určena pro výklad a procvičení tématu OBJEMOVÝ ZLOMEK. Prezentace je doplněna výpočty objemového zlomku, objemů složek roztoku. Verze ActivInspire, použité speciální nástroje - vrstva. Mezipředmětové vztahy - matematika.
(0 x)
28.05. 10

Oddělování složek směsí

Ročníky:
Způsoby oddělování složek směsí, druhy aparatur. Výklad a procvičení látky.
(0 x)
13.06. 11

Organokovové sloučeniny

Ročníky: SŠ 3.,
Přehled a význam nejdůležitějších organokovových sloučenin
(0 x)
28.09. 10

Oxidačně redukční reakce

Ročníky:
Vysvětlení pojmů oxidace a redukce
Autor: Marie Vlková
(0 x)
03.12. 10

Oxidační číslo

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad a procvičení tématu oxidační číslo. ActivInspire.
(0 x)
03.12. 10

Oxidy - názvosloví 1

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace zahrnuje výklad a procvičení tématu názvosloví oxidů - přípony oxidačního čísla, rozbor názvu a vzorce oxidu, odvození názvu oxidu ze vzorce.
(0 x)
03.12. 10

Oxidy - názvosloví 2

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace zahrnuje odvození vzorce oxidů z názvu a procvičení názvosloví oxidů.
(0 x)
03.06. 10

Peroxid vodíku

Ročníky: SŠ 1.,
Peroxid vodíku - vlastnosti a chemické reakce
Autor: Pavel Macků
(0 x)
13.03. 12

Polarita molekul

Ročníky: SŠ 1.,
dipólový moment, polarita molekul
Autor: Jiří Karel
(1 x)
03.12. 10

Polymerace

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad chemické reakce polymerace, doplněný cvičením.
(0 x)
05.12. 11

Polysacharidy

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výuku složení a vlastností polysacharidů. Tématický celek přírodní látky, část sacharidy - polysacharidy.
(0 x)
13.03. 12

Přechodné kovy I

Ročníky: SŠ 2.,
Kovy Ti, V, Cr, Mn
(0 x)
09.04. 12

Přechodné kovy II

Ročníky: SŠ 2.,
Kovy Fe, Co, Ni, Pt
(0 x)
09.04. 12

Přechodné kovy III

Ročníky: SŠ 2.,
Významné přechodné kovy Cu a Zn
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11